"Satunnainen Äänestäjä - Äänestämisen psykologia" -kirja on ilmestynyt


Satunnainen äänestäjä -kirja on ilmestynyt 6.3.2023. Kirja kertoo äänestämisen psykologiasta ja erityisesti siitä, miten äänestäjien valinnat muotoutuvat tietoisten ja tiedostamattomien seikkojen kietoutuessa toisiinsa. 

 

Päätöksenteon tutkija Hanna Willman-Iivarinen kertoo kirjoittaneensa kirjan, koska on huolissaan demokratian tulevaisuudesta. Demokratia ei ole mikään itsestäänselvyys, Itä-Euroopassa muutamat maat ovat jo luisuneet jonnekin demokratiaa etäisesti muistuttavaan tilaan. ”Olen huomannut, että myös meillä äänestäjiin pyritään vaikuttamaan monilla vähän arveluttavillakin keinoilla”. Kyse on siis populismista ja siitä, että äänestäjiä johdetaan tahallisesti harhaan. 


Äänestäjä saattaa tosin harhautua äänestämään itsensä kannalta väärää ehdokasta myös siksi, että alitajunta tekee tepposia. Kirjassa käydään perusteellisesti läpi kaikki ne kohdat, joissa äänestäjä saattaa vahingossa lipsahtaa ”oikein äänestämisen” -polulta. Alla olevassa kuvassa tiivistetään kirjan sisältöä ”Oikein äänestämisen” – näkökulmasta. Eli siitä, että äänestäjä onnistuu tekemään omasta näkökulmastaan oikean ratkaisun. 
 

Äänestäjät saavat tietoa ehdokkaista monista eri lähteistä ja tuo tieto on hyvin sirpaleista ja osin epäluotettavaa. Koska me kuitenkin haluamme äänestää ja vertailla oikeita kokonaisia ihmisiä, emmekä irrallisia tiedonmuruja, meidän alitajuntamme täydentää tietoa automaattisesti. Tutkija toteaa: ”Päättelemme ehdokkaasta yhtä sun toista hänen ulkonäkönsä, vaatetuksensa, sloganinsa ja hänestä tehtyjen meemien yms. informaation perusteella. Äänestämme tietoisesti ja osin alitajuisesti luotua kehitelmää, mikä ei välttämättä ihan vastaa sitä millainen ehdokas todellisuudessa on”. 

 

Kirjan ydin on siinä, että äänestäjä saattaa harhautua äänestämään väärää ehdokasta monesta syystä, mutta mitä paremmin hän ymmärtää miten häneen yritetään vaikuttaa ja miten alitajunta toimii, sitä paremmin hän pystyy väistämään ajattelun harhapolut. Tietokirjassa on mausteena Willman-Iivarisen omia tutkimustuloksia siellä täällä. ”Olen tutkinut vaaleja vuodesta 2008 asti. Aluksi omaksi huvikseni ja uteliaisuudesta. Koska olen tutkinut äänestämisestä sellaisia puolia, mitä muut eivät ole, halusin lisätä niitä tuloksia tähän kirjaan tuomaan lisää mielenkiintoa. Esimerkiksi mielestäni on todella kiinnostavaa miten eri tavalla eri puolueiden äänestäjät tekevät äänestyspäätöksiään”. Kirjassa esitellään tutkimustuloksia myös siksi, että lukija pääsee vertaamaan itseään muihin äänestäjiin. Hän pääsee myös välillä tekemään mielenkiintoisia testejä esimerkiksi siitä, millainen äänestäjä hän on, kuinka luotettavaa tietoa hänellä on ja kuinka sementoitunut hänen puoluekantansa on.  

 

Kirjan loppupuolella pohditaan myös sitä, miten äänestäjien päätöksenteko kehittyy tulevaisuudessa. Tutkija toteaa: ”Pidän itsestään selvänä, että äänestäjien päätöksentekoa parannellaan digitaalisesti ihan lähitulevaisuudessa”. Parantelua voidaan tehdä muun muassa digitaalisilla assistenteilla ja ajattelun laajennuksilla sekä ehdokkaiden chattiboteilla. 

 

Willman-Iivarinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän väitteli Tampereen Yliopiston Viestinnän ja informaatioteknologian laitokselta 2020. Ennen tuota tutkintoa hän on opiskellut pääaineena taloustiedettä ja sivuaineena tilastotiedettä Joensuun yliopistossa. Lisäksi hän on opiskellut filosofiaa, tulevaisuudentutkimusta, tuotekehittämistä ja pedagogiikkaa. ”On tullut suoritettua aika monta tutkintoa”, hän toteaa. Oman yrityksensä hän perusti reilut kymmenen vuotta sitten. 

 

Tämä on Willman-Iivarisen kolmas päätöksentekoon liittyvä kirja. Väitöskirja käsitteli kuluttajien päätöksentekoa ja mediavalintoja. Vuonna 2022 ilmestynyt ”Erotuomarin päätöksenteko” – kirja (Vastapaino) käsittelee urheilutuomarien intuitiota ja päätöksentekoa vaativissa tilanteissa, missä aikaa miettimiseen ei ole. 

 

Lisätietoa kirjasta, sisällysluettelon ja näytesivuja näet täältä: https://miratio.fi/satunnainen/

ja toki kirjailija kertoo mielellään kirjastaan myös itse:   


Hanna Willman-Iivarinen 

050-4320402 

hanna@miratio.fi

https://www.linkedin.com/in/hanna-willman-iivarinen/


Kirjan tarinaa voit seurata täältä: 

Instagram: @vaalimuusa 

Twitter: hanna_miratio

Kommentit