Kotikenttäedun psykologia: Miksi pelin sijainti vaikuttaa pelin lopputulokseen?


Urheilussa puhutaan usein kotikenttäedusta. Kotikenttäetu on sinänsä helppo todeta; ei ole vaikeaa päätellä, että jos kotijoukkueet voittavat enemmän kuin vierasjoukkueet jonkinnäköinen etu kotikentästä pitää olla. Jon Wertheim ja Tobias Moskowitz ovat kirjoittaneet (2011)[i] kirjan jalkapalloanalytiikasta. Heidän tilastojensa mukaan kotikenttäedut ovat merkittäviä kaikissa lajeissa ja kaikilla sarjatasoilla. Esimerkiksi NHL jääkiekossa 1917-2009 kotijoukkue voitti 57% otteluista. Jalkapallossa Italian Serie A:ssa 1993-2009 kotijoukkue voitti 47% otteluista, tasapelejä oli 25% ja tappioita 27%. Ja kriketissä 1877-2009 kotijoukkue voitti 60% otteluista. Vaikka aihetta on tutkittu paljon, ei ole ihan selvää mikä on kotikenttäedun psykologia (Pollard 2008[ii], Staufenbiel et al. 2015[iii]).

Yleensä ajatellaan edun syntyvän siitä, että kotiyleisö kannustaa ja kaikki paikat ovat tuttuja. Kannustava yleisö auttaa urheilijoita venymään parhaaseen suoritukseen ja saattaa vähän jännittää vierasjoukkuetta. Vaikutus vaihtelee eri peleissä ja paikkakunnilla. Jääkiekossa puhutaan usein kannustavasta yleisöstä kuudentena kenttäpelaajana. Nevill & Holderin (1999)[iv] analyysin mukaan tutkimuksissa on havaittu, että kotikenttäetu kasvaa yleisömäärän myötä tiettyyn pisteeseen saakka, jonka jälkeen yleisön määrän lisäyksellä ei enää ole vaikutusta. Yleisön kannustava vaikutus kotijoukkueeseen auttaa sitä ponnistelemaan ja uskomaan itseensä. Tämä vaikutus ei silti ole Nevill & Holderin mukaan kovinkaan suuri. Kotiyleisö saattaa myös aiheuttaa paineita, eikä vaikutus ole aivan yksiselitteinen. On siis muitakin selityksiä.

Yhtenä selityksenä on esitetty, että paikkojen tuttuus, kentän koko, nurmen tuntu tai jään liukkaus olisi kotijoukkueelle merkittävä etu. Muistan kun veljeni aloitteli kiekon pelaamista 1980-luvun alussa. Silloin ei paljon jäähalleja ollut. Kerran kun menimme oikein hallissa pelattavaan vieraspeliin, valmentaja ohjeisti poikia: ”Älkää sitten jääkö tuijottelemaan kattorakenteita ja lamppuja. Keskitytään omaan peliin”. Vaikka nykyään kaikki pelit pelataan halleissa, niin kaukaloissa ja jäässä on pieniä eroja. Nevill & Holder (1999) sanovat, ettei myöskään sillä, että tuntee kentän ja olosuhteet ole loppujen lopuksi suurta merkitystä. Matkarasituksen vaikutus on merkittävää vain silloin jos ylitetään useita aikavyöhykkeitä, toki matkarasituksella oli tutkimuksen mukaan jonkin verran merkitystä. Mutta koska kotikenttäetu on samanlainen myös peleissä, joissa joukkueet matkustavat vain naapurikaupunkiin, ei matkarasitus selitä kovinkaan merkittävää osaa kotikenttäedusta. Joissain lajeissa säännöt suosivat kotijoukkuetta, esimerkiksi jääkiekossa kotijoukkue saa vaihtaa pelaajat viimeisenä ja pystyy siis reagoimaan siihen minkä ketjun vastustaja laittaa jäälle. Vaikka tällä jääkiekossa saattaa olla paljonkin merkitystä joissain tilanteissa, ei tämä selitä yleisesti kotikenttäetua, sillä kuten Nevill & Holder (1999) toteavat, säännöt suosivat kotijoukkuetta vain harvassa lajissa, eikä sääntövaikutus ole tutkimusten mukaan merkittävä.

On myös esitetty, että kotijoukkue taistelee sinnikkäämmin, koska se puolustaa omaa reviiriään. Reviirinpuolustuksen vaikutuksesta ei löytynyt tutkimustuloksia pelaajien kohdalla, mutta sen sijaan pieniä viitteistä siihen suuntaan löytyi hyvin mielenkiintoisesti valmentajia koskeneesta tutkimuksesta. Staufenbiel et al. (2015)[v] tutkivat sitä miten jalkapallovalmentajien taktiikat ja pelien tavoitteet vaihtelivat sen mukaan oliko peli kotipeli vai vieraspeli. Tutkimukseen osallistui 297 jalkapallovalmentajaa erilaiselta sarjatasoilta. Heidät jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään toinen ”valmensi” kotijoukkuetta ja toinen vierasjoukkuetta. Tutkimuksessa kuvailtiin joukkueen tilanne ja tuleva ottelu. Tilanne oli kaikilla osallistujille sama paikkakuntaa lukuun ottamatta. Tulokset ovat hämmästyttäviä: kotijoukkueiden valmentajat asettivat haastavampia tavoitteita pelille, olivat toiveikkaampia voiton suhteen, lisäksi he valitsivat hyökkäävämpiä ja rohkeampia pelitaktiikoita. Valmentajat lähtevät siis voittavammalla mielellä ja taktiikalla kotipeliin kuin vieraspeliin.

Kotikenttä vaikuttaa siis sekä pelaajiin, että valmentajiin. Tutkimuksissa on todettu kotikenttäedun liittyvän vahvasti myös tuomarin käyttäytymiseen. Wertheim & Moskowitz, (2011)[vi] louhivat suuren määrän dataa ja huomasivat, että:
·      Jalkapallossa tuomitaan vieraille enemmän rangaistuksia kuin kotijoukkueelle.
·      Baseballissa vierasjoukkueen syötöt tuomitaan useammin vääriksi, kuin kotijoukkueen.
·      Koripallossa kotijoukkueet saivat heittää enemmän vapaaheittoja kuin vierasjoukkueet.
·      Jääkiekossa NHL:ssä, kotijoukkueet saivat 20% vähemmän jäähyjä kuin vierasjoukkueet.

Tuomarien pitäisi pystyä pysymään puolueettomina, mutta kotijoukkueen yleisön kannustus aiheuttaa tuomarille paineita ja saattaa vaikuttaa hänen päätöksiinsä alitajuisesti siten, että tuomarien päätökset suosivat kotijoukkuetta. Nevill et al (2002)[vii] ovat tehneet kiinnostavan tutkimuksen yleisön pitämän metelin vaikutuksesta  jalkapallotuomareihin. He pyysivät tutkimukseen osallistuneita jalkapallotuomareita katsomaan videolta tilanteita ja päättämään antaisivatko niistä rangaistuksia. Osalla tuomareita oli äänet mukana videossa (eli yleisön meteli) ja osa katseli tilanteita hiljaisuuden vallassa. Tulosten mukaan yleisön pitämällä metelillä oli dramaattinen vaikutus tuomarien tekemiin päätöksiin. Jos tuomareilla on yleisön äänet mukana videolla he olivat epävarmempia tuomioissaan ja antoivat kotijoukkueille 16% vähemmän rangaistuksia kuin tuomarit jotka katsoivat videota ilman ääntä.  Vaikka vaikutus on alitajuinen, siitä voi silti päästä eroon. Jos tuomarille kerrotaan, että pelissä tarkkaillaan vaikuttaako kotikenttäetu hänen päätöksiinsä, päätöksissä ei enää huomata vinoumaa. Myös tuomarin kokemus vaikuttaa, sillä Goumasin (2013)[viii] tutkimuksessa osoitetaan, että mitä kokeneempi tuomari on sitä vähemmän kotiyleisön painostus vaikuttaa hänen päätöksiinsä UEFA Euroopan liigoissa.

Yhteenvetona voidaankin siis todeta, että kotikenttä vaikuttaa kaikkiin kolmeen pelissä olevaan ryhmään: pelaajiin, valmentajiin ja tuomareihin. Vaikutusmekanismeja on useita. Alla oleva kuvio kokoaa yhteen vaikutusmekanismit. Tutkimusten mukaan merkittävimmät ovat kotikentän vaikutus valmentajiin ja tuomareihin (kuviossa lilalla). Vaikka vaikutus on vähäisempi, selittävät silti kotiyleisön kannustus, tuttu kenttä, reviirin puolustus, vierasjoukkueen matkaväsymys ja säännöt osan kotikenttäedusta. Kiinnostavaa on, että suurin osa vaikutusmekanismeista on psykologisia. Ainoastaan kentän tuntemus, matkaväsymys ja säännöt ovat fyysisiä tekijöitä (kuviossa vihreällä).[i] Moskowitz, Tobias, and L. Jon Wertheim. Scorecasting: The hidden influences behind how sports are played and games are won. Three Rivers Press (CA), 2012.

[ii] Pollard, Richard (2008): ”Home advantage in football: A current review of an unsolved puzzle”, The open sports sciences journal, 2008, 1.1.

[iii] Staufenbiel, Kathrin, Babett Lobinger, and Bernd Strauss. "Home advantage in soccer–A matter of expectations, goal setting and tactical decisions of coaches?." Journal of sports sciences 33.18 (2015): 1932-1941.

[iv] Nevill, Alan M. &. Holder, Roger L (1999): "Home advantage in sport." Sports Medicine 28.4 (1999): 221-236.

[v] Staufenbiel, Kathrin, Babett Lobinger, and Bernd Strauss. "Home advantage in soccer–A matter of expectations, goal setting and tactical decisions of coaches?." Journal of sports sciences 33.18 (2015): 1932-1941.

[vi] Moskowitz, Tobias, and L. Jon Wertheim. Scorecasting: The hidden influences behind how sports are played and games are won. Three Rivers Press (CA), 2012.

[vii] Nevill, A. M., Balmer, N. J., & Williams, A. M. (2002). The influence of crowd noise and experience upon refereeing decisions in football. Psychology of Sport and Exercise3(4), 261-272.

[viii] Goumas, Chris. "Referee expertise and home-team bias in European football." International Journal of Sport Psychology44.5 (2013): 429-440.
Kommentit