Televisio on edelleen urheilun ykkösmedia

Olen usein törmännyt sanomalehtiä ja niiden lukijoita tutkiessani kysymykseen siitä kuin paljon urheilua sanomalehdessä pitäisi olla. On sellaisia ihmisiä, joiden mielestä yksikin juttu on liikaa ja sitten sellaisia, joiden mielestä ei haittaisi vaikka joka sivulla olisi urheilua. Urheilun vastustajat ovat selkeä vähemmistö, sillä Olutta ja urheilua[i] -tutkimuksen mukaan melkein kaikki suomalaiset seuraavat urheilua. Vain noin  kuudesosa ihmisistä sanoo, etteivät he seuraa urheilua lainkaan (katso alla oleva kuvio). Noin puolet ihmisistä seuraa melko harvoin urheilua, ehkäpä pelkästään jotain tiettyjä kisoja. Jäljelle jäävä kolmannes seuraakin sitten varsin aktiivisesti eli viikoittain tai useammin.Tärkeimmät mediat urheilun seuraamisessa ovat televisio 84%, internet 62% ja sanomalehti 41%. Melko monelle näyttäisi sosiaalinen mediakin olevan tärkeä urheilun seuraamisessa (Facebook 28%, Youtube 16% ja Twitter 7%). Olettaisin somella olevan lähinnä täydentävä rooli muiden medioiden rinnalla.
Seuraamisessa on jonkin verran eroja eri ikäryhmittäin, mutta ehkä kiinnostavinta oli kuitenkin se miten pieniä erot olivat. On totta, että nuorimmilla eli alle 25-vuotiailla internet, Twitter, Facebook ja Google olivat tärkeämpiä kuin vanhemmille ihmisille, mutta erot ovat pieniä. Medioiden keskinäinen tärkeysjärjestys on kuitenkin suurin piirtein sama, poikkeuksena sanomalehden tärkeys yli 45-vuotiaiden joukossa.
Kaikki mediat olivat järjestään miehille tärkeämpiä kuin naisille urheilun seuraamisessa. Suhteellinen ero on pienin iltapäivälehden ja Facebookin kohdalla. Suhteellinen ero on suurin internetin, radion ja Youtuben kohdalla. Tämä ehkä selittyy sillä, että urheilun seuraaminen radiosta tai Youtubesta vaatii himpun verran enemmän kiinnostusta aiheeseen kuin esimerkiksi iltapäivälehdestä tai Facebookin uutisvirrasta seuraaminen.


[i] Olutta ja urheiluatutkimus on yksi Miration tekemistä tutkimuksista liittyen kuluttajien päätöksentekoon ja arkipäiväisiin valintoihin. Tutkimus on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäisessä osassa selvitetään millaisia olut- ja siideri-ihmiset ovat ja millainen suhde heillä on lempiolueeseensa tai – siideriinsä. Ensimmäinen osa on julkaistu viime vuoden lopulla. Toinen osa käsittelee sitä kuinka paljon ja mistä ihmiset seuraavat urheilua. Kolmas osa käsittelee urheilulajien ja joukkueiden fanittamista ja sitä mitä kaikkea fanittamiseen liittyy. Olutta ja urheilua - tutkimuksen data on kerätty nettikyselyllä 2015. Kyselyyn tähän osaan vastasi 721 ihmistä eri puolilta Suomea.

Kommentit